Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

İki-lik - Bir-lik ~ Tek-lik

O'nun Muradı olan İkilik Mübarektir ve Yücedir.. İnsanların Zannettiği ise İkilik de olsa Teklik de olsa! Şirk'tir..