Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Madensel Ruh, Bitkisel Ruh, Hayvani Ruh.. ~ Min Ruhi!

Hakikat'de Madensel Ruh, Bitkisel Ruh, Hayvani Ruh vb diye ayrı ayrı Ruhlar yoktur.. Aynı Ruhun Farklı Mertebeleri Anlatılmak için böyle söylenmiştir.. Yani Şeytan'ın Ruhu Meleklerin Ruhu filan diye bir çok ayrı ayrı Özler, Ruhlar değil, her Mahluk Tek Bir Ruh'un (Min Ruhi) Mertebelerinin bir Tecellisi Eseri olan ayrı ayrı Varlıklardır.. Taş'da Bitki'de bu Ruh'un bazı Mertebeleri keskin ayrılmış olarak Tecelli etmişken, Hayvan Melek Cin daha çok Mertebeyi Toplayan Varlıklar olarak, Nihayet İnsan ise bütün Mertebeleri Toplaması Sebebiyle Kendi Ruhum'dan denmeye en layık bir Mahluk olarak, Aynı Ruh'un (Min Ruhi) en büyük Tecellisi bir Varlık olmuştur.. Yoksa Manasız bir İnsan değil Taş bulunmadığı gibi Ruhsuz bir İnsan da yoktur.. Mecaz-Hakikat deyip insanları aşağılarken, dikkat et düştüğün ayrılığa.. Lakin her Mahlukta olduğu gibi Gaflet, Kendinden haberdar olmayış İnsan'da da Mevcuttur.. Kimi beşikte bundan haberdardır İsa (as) gibi, kimi Mezara Kendinden haberi olmadan girer.. Fakat bu o'nun Manasız ve Ruhsuz olduğunu göstermez!.. Şeytan'ın Kendinden haberi olmayıp, Özünün Ateş olduğunu sanıp, Adem'in Özünün ise Toprak'tan olduğunu İddia etmesi gibi!.. Ruh Mana değil, bir Mertebesi Mana'dır! Hele ki İnsan (Ademoğulları), işaret ettiğimiz gibi Kendi Ruhumdan denmeye her açıdan en layık olanıdır!.. Ruh hakkında yaptığın ayrımlar Mecazi olup, Hakikati işaret etmiyor ve Külli Bilgi'yi de Kuşatmıyor.. O halde Ukalalık edip de Haddini aşma..