Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Nefs ile Cihad..

Nefsini bilmeyen İnsan kendisini kısıtlamanın kendi Hayrına olduğunu "İdrak" edemez. Nefsini gerçekten bilmek, kendi Varlığında Çelişme, Çözülme ve Yarılma'yı gerektirir. Bu bilme çabası Hakikatli olursa, Fayda ve Zarar mütalasını yani Nefsinin Köleliğinden kurtulmayı, varlığının Sınırlarını aşmayı Hediye verir; olmazsa, kişi her fırsatta kendi Faydasına ve Zararına göre hareket ederek Serbestlik yollarını bulacağından, yani Haramı Helal Helali Haram edeceğinden Nefsini bilemez ve onu tümüyle Kendisi zanneder; kendisi zannından kurtulmak şöyle dursun onu Sahip, Rabb, İlah edinmiş olur.. Halbuki o hiçbir şekilde Fayda ve Zarar'dan da yakasını kurtaramayacaktır. Görmez misin; Tabiatın Sen istemesen de Acıkır veya Cinsel birleşme ister.. Ve Sen her şeyi yemezsin, herkesle de Birleşmezsin.. Görmez misin; Sen her Faydalıyı istersin ve Zararlıdan kaçınırsın.. ama neyin Faydana neyin Zararına olduğunu bilmezsin.. Ve ne kadar istesen de her istediğin olmaz, ve ne kadar kaçınsan da zararı başından def edemezsin.. Fıtratını ve Kaderini aşamıyorsan, o halde Nefsine Kul omanın anlamı nedir!.. Kendini İnkar edemez, Yok sayamazsan, Sabredemezsen, Şükredemezsen, Razı olamazsan, Sığınamazsan.. Nefsini aşıp, Hakk'ın Hakikat'ine nasıl Vasıl olabilirsin!