Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

O vardı, hiçbir şey yoktu.. ~ Alem

O vardı, hiçbir şey yoktu; bu Alem yok idi, lakin Kendi Alemi var idi.. El An Dışta da öyle, Kendi Aleminden gayrı bir Alem yoktur! Şimdi "İnsan'ın İç Alemi" dediğimiz gibi, ama "İç" anlatmak içindir, yoksa O'ndan gayrı, O'nunkinden gayrı bir İç Dış yok..