Başlıklara tıkladıkça Rastgele yeni kayıtlar gelicektir

Ruh - Min Ruhi ~ Evrim

Her şey "OL"muştur! Her halinde de "OL"maktadır! "Oluş-mak-ta" değil!.. Yani, hiçbir türlü Evrim söz konusu değildir, her Kare kendi başına Mükemmel ve her Kare Önce ve Sonra kaydı olmaksızın Zamansız bir Taayyün ve Tespit ile Ezel'de Hükme bağlanmış olarak açığa çıkmaktadır! Sonradan oluşan değil bir bütünün An be An mükemmel olarak açığa çıkışı söz konusudur! İsa (as) bebek iken konuşması, her Beşer gibi Allah'dan bir Ruh olduğu Sırrı Perdesinin ondan o vakitte kaldırıldığından olmuştur! Oluşmuş bir şekilde değil! Keza çamurdan yaptığı kuş heykelinin bir anda canlanıp uçması da, Evrimle olmamıştır a Hakikati Zorlayan ve Daraltan! Adem'in (as) yaratılması da aynı öyle Rabbin'den "OL"muştur, Oluşmuş değil! A Alim geçinen Zavallı, Hakikat bunlar, Mecaz ise ağzında gevelediğin ve bir türlü Bütüne bağlanamayan saçma sapan yorumların! Evrim geçirmeyip Berzah'ta olduğunun farkında olmayan da Sensin! Bu seslenişteki sertlik senin ahmakça ve pervasızca yorumların yanında çok çok yumuşak çok çok edepli kalmaktadır! Ama senin elinde ne yazık ki bunu görebilecek bir Terazi yok! Mecaz sensin!